ویژگی سازمان های خلاق

ارسال شده توسط پورسینا (poursina) در تاریخ يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
اخبار >>

 

 

 

 

خلاقيت ، توليد افكار و انديشه هاي جديد توسط مديران و كار كنان سازماني داراي اهميت ويژه اي است به طوری که توجه به اين امر در سازمان از جايگاه والايي برخوردار است. امروزه سازمانهايي موفق هستند و مي توانند در دنياي پررقابت ادامه حيات بدهند كه دائماً افكار و انديشه هاي جديد را كاربردي كنند. انجام این مهم خلاقيت و توليد افكار و انديشه هاي جديد در تك تك كار كنان به صورت يك امر روزمره و هميشگي درآمده و نهادي مي گردد كه حاصل آن ايجاد سينرژي ( هم افزایی ) در خلاقيت است.

در این خصوص وجود رقابت مثبت و سازنده ، فرهنگ خوب و پويا ، دسترسي  به مديران ، احترام به افراد ، ارائه خدمات عمومي و جلب رضایت مشتریان ، انجام كارگروهي ، گردش شغلي و امنيت  شغلي از مهم ترین ویژگی های یک سازمان خلاق به شمار می آید .خاطر نشان می شود در سازمان های خلاق ،  تمامي مديران ، مساله تغيير و تحول  را با خشنودي پذيرفته و در برابر  آن مقاومت نمي كنند.طبيعي است  در چنين سازماني ، ضرورت ندارد كه مدير بخش  زيادي از وقت  خود را  براي چگونگي برخورد با تغييرات  اختصاص دهد زيرا همه  به اين باور رسيده اند كه تغيير يك ارزش  مثبت  است .

 

 

آخرین تغییر در تاریخ يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 10:43

Back