مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت مبتنی به استاندارد ایزو 2008- 9001 در آذر ماه سالجاری شد.

ارسال شده توسط پورسینا (poursina) در تاریخ سه شنبه ۰۷ دي ۱۳۸۹
اخبار >>

مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت مبتنی به استاندارد ایزو 2008- 9001 در آذر ماه سالجاری شد.
بیمارستان پورسینا طی سال های اخیر با استفاده از نگرش جدید مدیریتی دچار تغییرات اساسی شده است بطوری که این مرکز در اسفندماه سال 88 بعنوان تنها بیمارستان شمال کشور موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی از سوی سازمان ملی بهره وری گردید.
انجام تعهدات لازم برای آموزش پرسنل در خصوص مستندسازی و مدیریت فرایندها با تکیه بر IT و برگزاری دوره های ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق های موجود ، منجر به دریافت گواهینامه ایزو9001-2008 گردید. از جمله موارد قابل ذکر طی انجام این ممیزی می توان بر نظارت ممیزان این سازمان ملی استاندارد ایران به پروسه ممیزی شرکت نوف نورد در پورسینا و تایید ممیزان این سازمان مبنی بر اینکه ممیزی در پورسینا یکی از بهترین ممیزهای مورد نظارت این سازمان بوده است اشاره نمود.

آخرین تغییر در تاریخ سه شنبه ۰۷ دي ۱۳۸۹ و ساعت 13:38

Back