برای اولین بار در شمال کشور، پزشکان گیلانی موفق به انجام عمل جراحی آنوریسم مغزی شدند.

ارسال شده توسط پورسینا (poursina) در تاریخ سه شنبه ۰۷ دي ۱۳۸۹
اخبار >>

برای اولین بار در شمال کشور، پزشکان گیلانی موفق به انجام عمل جراحی آنوریسم مغزی شدند. پس از انجام اقدامات تشخیصی شامل سی تی، آنژویو گرافی عروق مغزی، بیمار تحت عمل جراحی آنوریسم قرار گرفت. این عمل توسط تیم جراحی شامل دکتر آل نبی، دکتر علیجانی،     دکتر یوسف زاده  از جراحان مغز و اعصاب و دکتر دهنادی فوق تخصص بیهوشی صورت پذیرفت.

گفتنی است بیمار جوان بیست و یک ساله ای بود که به دنبال سردرد و استفراغ های ناگهانی و مراجعه به بیمارستان پورسینای رشت، پس از انجام اقدامات تشخیصی تحت عمل مذبور قرار گرفت.

آخرین تغییر در تاریخ سه شنبه ۰۷ دي ۱۳۸۹ و ساعت 13:30

Back