تقویم رویدادهای مرکز آموزشی درمانی پورسینا

- مرکز آموزشی درمانی پورسینا از 6 خرداد ماه سال 1308 با اسم بیمارستان " ملی " و به عنوان مجهزترین بیمارستان شمال کشور ، شروع به فعالیت نمود.

- ساختمان مرکز تحقیقات تروما و فیزیوتراپی پورسینا از قدیمی ترین فضاهای فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی می باشد و قدمت آن به سال 1307می رسد.

- بیمارستان پورسینا در سال 1317 به دولت و در سال 1327 به وزارت بهداری و در سال 1365 به دانشگاه علوم پزشکی گیلان واگذار گردید.

- ساختمان جراحی پورسینا در سال 1329 افتتاح گردید این بخش در سال 1385بطور اساسی بازسازی گردید.

- بخش رادیولوژی پورسینا در 12 خرداد 1331 افتتاح شداین مرکز سالانه بیش از صدهزار مورد پذیرش رادیوگرافی دارد.

- مسجد مرکز آموزشی درمانی پورسینا 7 بهمن ماه سال 1344 افتتاح گردید .

- دکتر حسن تائب نویسنده کتاب " بیمارستان های رشت از مشروطه تا 1357 " از قدیمی ترین پرسنل پورسینا است. وی در اردیبهشت ماه سال 1355 بازنشسته شد و اکنون در محله حاجی آباد رشت به طبابت مشغول است.

- بخش داخلی اعصاب ( نورولوژی ) در سال 1382 با همیاری و کمک مالی حاج آقا محمد جعفر جلائی بازسازی گردید .

- بانک اطلاعاتی تروما در سال 1383 برای اولین بار در کشور در مرکز آموزشی درمانی پورسینا راه اندازی شد.

- سیستم HIS بیمارستان از سال 1385 برای افزایش دقت و سرعت عمل پرسنل در پورسینا راه اندازی شد.

- در سال 1385 برای اولین بار در سطح بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در پورسینا واحد روابط عمومی راه اندازی شد .

- اولین دوره کارگاه EFGM(مدیریت استراتژیک ) در سال 1385  در پورسینا برگزار شد.

- با راه اندازی سیستم ( IQweb  -  IQview )در بیمارستان پورسینا از سال 1386 تصاویر ct scan وmriاز طریق اینترنت در هر نقطه از دنیا قابل مشاهده میباشد.

- اولین فصلنامه داخلی مراکز آموزشی درمانی گیلان از تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال 86 تا کنون در پورسینا منتشر می شود.

- سیستم آرشیو دیجیتال تصاویر پزشکی برای اولین بار در گیلان  در سال 1387 در پورسینا راه اندازی شد.

- انجمن ادبی پورسینا 19 تیرماه 1387 برای اولین بار در سطح بیمارستان های گیلان راه اندازی شد.

- پرفسور سمیعی از مشاهیر گیلان و یکی از بزرگترین جراحان مغز و اعصاب جهان  11 آذر ماه 1387 از پورسینا بازدید کردند.

- بخش جدید post  icu    در سال 1388 در جهت افزایش تختهای آی سی یو و ارتقاء سطح بستری بیماران استان در مرکز آموزشی درمانی پورسینا احداث شد.

- اسفند ماه سال 1388 سالروز دریافت گواهی تعهد به تعالی مرکز آموزشی درمانی پورسینا می باشد.